Szkoła Podstawowa nr 118
im. Przyjaciół Mazowsza
03-197 Warszawa
ul. Leszczynowa 5GODZINY PRACY SEKRETARIATU:
(od 1 października 2015 r.)
7.30 - 17.05tel./fax. (22) 811 15 34
NUMERY WEWNĘTRZNE:
sekretariat 101
pokój lekarski, logopeda 103
kierownik stołówki 104
kierownik administracyjny 105
pokój nauczycielski 106
pedagog, psycholog 107
fax-sekretariat 108
biblioteka 115
świetlica dla klas O - I110
świetlica dla klas II - III111

Sekretariat
e-mail: LKowalewska@edu.um.warszawa.pl


Dyrektor

mgr Małgorzata Stawiarska
e-mail: MStawiarska@edu.um.warszawa.pl


Wicedyrektor

mgr Agnieszka Stalmach
e-mail: AStalmach@edu.um.warszawa.pl


Kierownik administracji
e-mail: ZJagla@edu.um.warszawa.pl