Zbiórka żołędziUprzejmie prosimy wszystkich uczniów naszej szkoły o zebranie i przyniesienie żołędzi, które przekażemy na dokarmianie zwierząt zimą.
Akcja trwa od 15 września do 10 października, zbiory proszę dostarczać do wychowawców klas.

Dziękujemy!

Dodano 12 września 2014

Konkurs plastyczny
„Wspomnienia z wakacji“
Świetlica szkolna, zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas O - IV do wzięcia udziału w konkursie.
Prace konkursowe należy składać do dnia 23 września 2014 roku w świetlicy szkolnej.

*szczegóły konkursu
Dodano 9 września 2014

Dni wolne


Informujemy, że dni: 31 października, 10 listopada, 2-5 stycznia, 1 kwietnia, 3 czerwca będą wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015.

W tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 5 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie on odpracowany w maju, w dniu Pikniku rodzinnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245).


Dodano 29 sierpnia 2014


Dodatkowo prosimy Rodziców uczniów klas VI o zakup repetytorium, w celu przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego.
Tytuł: Sprawdzian szóstoklasisty. Repetytorium z testami - język angielski.
Autorzy: Marta Rosińska i Arkadiusz Mędela
Wydawnictwo: Macmillan

Dodano 28 sierpnia 2014

Nowe granice obwodu szkoły


*szczegółowe informacje
Dodano 6 marca 2014