informacje - napis

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020*edukacja.warszawa.pl
* Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowychpdf ikona
* Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowychpdf ikona

Dodano 22 stycznia 2019

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020*edukacja.warszawa.pl
* Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychpdf ikona
* Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnychpdf ikona

Dodano 22 stycznia 2019

zima_w_miescie


Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 2 stycznia 2019 roku zostały przekazane, za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń
www.warszawa-zimawmiesice.pzo.edu.pl,
informacje o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście"2019.
Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do Programu „Zima w Mieście" 2019 proszeni są o potwierdzenie, w terminie od 3 stycznia 2019 roku, od godz. 10:00 do 10 stycznia 2019 roku do godz. 12:00 woli uczestnictwa w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.) karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Zima w Mieście" 2019.
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w dniu 14 stycznia br. zgodnie z harmonogramem zapisów do Programu „Zima w Mieście" 2019 dostępnym na stronie www.warszawa-zimawmiesice.pzo.edu.pl oraz stronach internetowych placówek.
Dodano 3 stycznia 2019

zima_w_miescie


Zapisy uczestników do programu Zima w Mieście 2019 będą prowadzone przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej

www.warszawa-zimawmiesice.pzo.edu.pl zgodnie z załączonym harmonogramem rekrutacji.
Rejestracja (logowanie się kandydatów) rusza w dn. 4 grudnia br. o godz. 12.00 i potrwa do 13 grudnia br. do godz. 12.00.


* Wykaz placówek feryjnychpdf ikona
* Harmonogram zapisówpdf ikona
* Zasady rekrutacjipdf ikona
* Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejscapdf ikona


Dodano 29 listopada 2018

Jadłospis

kucharz - rysunek


* Jadłospis na styczeńpdf ikona
* Opłaty za wyżywieniepdf ikona

Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi 105 zł (15x7zł). Proszę o uiszczenie opłaty w dniach 02.01 – 11.01.2019r.

Dodano 27 grudnia 2018

Konkurs z języka polskiego
dla klas VII
„Mazowsze, moja mała ojczyzna"

marszalek


* Regulamin konkursupdf ikona

Organizator konkursu:
p. Stanisława KędraDodano 18 grudnia 2018

informacja_o_konkursie
Dodano 12 grudnia 2018

informacja_o_konkursie
Dodano 8 grudnia 2018

informacja_o_konkursie
Dodano 8 grudnia 2018

Projekt badawczy
prowadzony w Instytucie Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN* List do rodzicówpdf ikona

Szczegółowe informacje na temat projektu brajl.nencki.gov.pl


Dodano 9 listopada 2018

informacja_o_monitoringu
Monitoring - pelna klauzula informacyjnepdf ikona

Dodano 5 listopada 2018

Konkurs Informatyczny
„LOGIA"

flaga - rysunek


* Regulamin konkursupdf ikona

Szkolny koordynator konkursu:
p. Iwona Bartosiak
p. Anna Demecka
p. Paulina MikulskaDodano 22 października 2018

List Prezydent stolicy
z okazji
setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości


*List Prezydent stolicy pdf ikona

Dodano 11 września 2018

Ubezpieczenie


*Ubezpieczenie NNW pdf ikona

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl


Dodano 10 września 2018

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2018/2019


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego,informujemy że dni:
1) 31.10 i 02.11.2018r.
2) od 02.01 do 04.01.2019r.
3) od 29.04 do 30.04.2019r.
będą wolne od zajęć dydaktycznych,w tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 2 maja 2019r. będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie odpracowany Piknikiem Rodzinnym.

Dodano 31 sierpnia 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

* RODO - Klauzula informacyjna pdf ikona
Dodano 27 sierpnia 2018

Duplikat legitymacji lub świadectwa


* Szczegółowe informacje pdf ikona


Dodano 27 czerwca 2018