Uwaga!

Uprzejmie prosimy Rodziców uczniów klas I –VI o zakup na nowy rok szkolny:
- lekkich tornistrów, ze względu na trudności, jakie mają dzieci z noszeniem plecaków na kółkach po schodach. Dodatkowo pomoże to w zachowaniu czystości w budynku;
- obuwia zmiennego na białej podeszwie.

* Wzorowy plecak

Dodano 22 lipca 2014

Wykaz podręczników


* Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Dodano 15 lipca 2014

Lato w mieście 2014
W naszej szkole będzie trwało w dniach 14.07. - 01.08.2014r.
Kartę uczestnika należy pobrać w sekretariacie szkoły i dostarczyć wypełnioną do kierownika stołówki wraz z uiszczeniem opłaty. Zapisy prowadzone są w dniach 02.06 – 18.06.2014 r.
Koszt wyżywienia dziecka podczas wypoczynku wynosi 7zł/dzień.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją.
* punkty dziennego pobytu
* karta uczestnika i regulamin

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bialoleka.waw.pl.

Dodano 23 maja 2014

Dyżury wakacyjne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych


Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka informuje, że podczas wakacji opieka nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych będzie zorganizowana według następującego harmonogramu:

* wykaz placówek

Rodzice, którzy chcą skorzystać z dyżuru wakacyjnego proszeni są o pobranie karty zgłoszenia dziecka:
- ze szkoły, do której dziecko uczęszcza;
- ze strony internetowej szkoły lub
- ze strony internetowej www.bialoleka.waw.pl.

Zgłoszenia dzieci będą przyjmowane w dniach 26.05 – 17.06.2014 r . Kartę uczestnika należy pobrać w sekretariacie szkoły i dostarczyć wypełnioną do kierownika stołówki wraz z uiszczeniem opłaty.
Opłaty za wyżywienie dzieci podczas dyżuru wakacyjnego przyjmowane są do 17 czerwca br. w wybranych przez Państwa placówkach dyżurujących.

* karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Dodano 23 maja 2014

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015


Informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego.
* edukacja.warszawa.pl/przedszkolaki


Informacje o rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2007-2008 do klas I w szkołach podstawowych.
* edukacja.warszawa.pl/rekrutacja

Dodano 7 marca 2014

Nowe granice obwodu szkoły


*szczegółowe informacje
Dodano 6 marca 2014

Ubezpieczenie NNW

Aktualne informacje o warunkach ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2013/2014 znajdziecie Państwo w zakładce Dokumentacja szkoły - Ubezpieczenie NNW.
Jeśli chcą Państwo w pełni zaznajomić się z ofertą ubezpieczyciela zapraszamy na stronę:
* www.ubezpieczeniwszkole.pl

Kod dostępu dla naszej placówki otrzymacie Państwo w sekretariacie szkoły.
Dodano 9 października 2013

Dni wolne


Informujemy, że dni: 14 października, 2-3 stycznia, 31-1 kwietnia, 20 czerwca będą wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

W tych dniach szkoła, w ramach świetlicy, zapewni opiekę uczniom, których rodzice zadeklarują chęć skorzystania z niej.

Dzień 2 maja będzie dniem wolnym od zajęć, zostanie on odpracowany w dniu Pikniku rodzinnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.


Dodano 30 sierpnia 2013

Nabór do 9 edycji programu stypendiów
m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Rozpoczął się nabór do 9 edycji programu stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Aplikować do niego mogą uczniowie warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.

Warunkiem uzyskania stypendiów jest spełnienie trzech kryteriów:
Dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niż 1000 zł na osobę.
Średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 4,0 (uczniowie) oraz 3,5 w przypadku studentów.
Trzecim kryterium są osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności społeczne czy kulturalne.
W ciągu ośmiu lat stypendia otrzymało blisko 4600 osób. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego i może wynieść nawet do 1500 zł miesięcznie.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.centrumjp2.pl/stypendia
Dodano 15 lipca 2013